БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА ЗАМОВЛЕНЬ ВІД 2500 ГРН

Безкоштовна доставка замовлення при купівлі товарів на суму 2500 гривень або більше.

ЗНИЖКА 5% ПРИ ОПЛАТІ БАНКІВСЬКОЮ КАРТКОЮ

 Знижка 5% при оплаті банківською картою на сайті.

РОЗПРОДАЖ ДО -50%

Також діє твоя персональна знижка adidas Юніверс. Вперед на шопінг!

У кошику немає товарів

Публічний договір купівлі-продажу.

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

 


1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Для цілей даного публічного договору купівлі-продажу наведені нижче терміни вживаються у наступному значенні:

1.1.1. Договір – даний публічний договір купівлі-продажу, що передбачає продаж Товару на відстані необмеженому колу Покупців за допомогою засобів дистанційного зв’язку (мережа Інтернет) через Інтернет-магазин «ADIDAS UA», розміщений на веб-сайті: https://www.adidas.ua/

1.1.2. Товар – непродовольчі товари народного споживання (одяг, взуття, шкіргалантерея, аксесуари тощо), що на умовах даного Договору пропонуються до продажу на відстані за допомогою засобів дистанційного зв’язку (мережа Інтернет) в Інтернет-магазині «ADIDAS UA».

1.1.3. Продавець – Інтернет-магазин «ADIDAS UA», розміщений на веб-сайті: https://www.adidas.ua/ Місцезнаходження, контактні дані та режим роботи Продавця зазначені у розділі «допомога» на веб-сайті: ADIDAS UA Інтернет-магазину «ADIDAS UA» .

1.1.4. Покупець – будь-яка дієздатна особа, що в порядку, передбаченому даним Договором, за власним волевиявленням повністю прийняла (акцептувала) всі його умови без виключення.

1.1.5. Отримувач Товару – будь-яка дієздатна особа, що визначена Покупцем у відповідному Замовленні на Товар в якості отримувача Товару.

1.2. Для цілей даного Договору всі зазначені в п.1.1. даного Договору терміни використовуються виключно у значенні, обумовленому в п.1.1. даного Договору, незалежно від використання цих термінів в однині або множині, або в інших граматичних формах, відмінках та/або конструкціях.

1.3. Всі інші терміни, що окремо не визначені в даному Договорі, сприймаються і тлумачяться в їх буквальному граматичному значенні виходячи з положень чинного законодавства України, звичаїв ділового обороту, а також мети та предмету даного Договору.

 


2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. В порядку та на умовах, встановлених даним Договором, Продавець зобов’язується передати у власність Покупця обраний ним Товар, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити Товар в порядку та на умовах, встановлених даним Договором.

2.2. Право власності на Товар переходить до Покупця в момент вручення (передання) Товару і за умови повної оплати Покупцем вартості Товару в порядку та на умовах, встановлених даним Договором.

 


3. ВИБІР ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Покупець самостійно та на власний розсуд обирає в Інтернет-магазині «ADIDAS UA» наявний та запропонований до продажу Товар, натискає кнопку «Додати в кошик» та самостійно заповнює і направляє Продавцю форму «Оформлення замовлення», в якій, зокрема, обов’язково вказує своє прізвище, ім’я та по-батькові, свій контактний телефон, адресу своєї електронної пошти, обраний спосіб оплати, обраний спосіб та бажане місце доставки Товару, прізвище, ім’я та по-батькові отримувача Товару (у випадку, якщо отримувати Товар буде Отримувач Товару).

3.2. Після заповнення форми «Оформлення замовлення» Покупець обов’язково уважно ознайомлюється з усіма умовами даного Договору, і у випадку прийняття (акцептування) цих умов в повному обсязі – натискає кнопку «Оформити замовлення», що вважається фактом направлення Покупцем відповідного Замовлення на обраний Товар.

3.3. Даний Договір вважається укладеним, а пропозиція Продавця щодо укладання даного Договору (оферта) повністю прийнятою (акцептованою) Покупцем з моменту натискання Покупцем кнопки «Оформити замовлення» на веб-сайті: https://www.adidas.ua/  Інтернет-магазину «ADIDAS UA».

3.4. Натисканням на кнопку «Оформити замовлення» Покупець підтверджує свою повну і цілковиту згоду з усіма умовами даного Договору без виключення, в тому числі із умовами щодо доставки та оплати Товару за цінами, вказаними на веб-сайті: https://www.adidas.ua/ Інтернет-магазину «ADIDAS UA» на дату укладання Покупцем даного Договору.

3.5. Натисканням на кнопку «Оформити замовлення» Покупець підтверджує, що він у зручний та доступний для нього спосіб належним чином у відповідності до вимог ч.2 ст.13 Закону України «Про захист прав споживачів» повідомлений Продавцем про:

  • повне найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження, режим роботи, адресу електронної пошти Продавця;
  • основні характеристики та споживчі властивості обраного Покупцем Товару;
  • вартість обраного Покупцем Товару, включаючи всі податки і збори, а також вартість його доставки Покупцю;
  • спосіб, порядок та умови оплати і доставки обраного Покупцем Товару;
  • гарантійні зобов’язання Продавця та інші послуги, пов’язані з утриманням чи ремонтом обраного Покупцем Товару (за їх наявності);
  • гарантійний строк та строк служби обраного Покупцем Товару, обов’язкові умови використання Товару та можливі наслідки в разі їх невиконання;
  • порядок прийняття претензій;
  • період прийняття пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного Договору;
  • порядок розірвання даного Договору;
  • інші умови, на яких Товар пропонується до продажу.

3.6. Натисканням на кнопку «Оформити замовлення» Покупець підтверджує, що він в повному обсязі та належним чином у відповідності до вимог ст.15 Закону України «Про захист прав споживачів» одержав всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про обраний ним Товар, що повною мірою забезпечило можливість свідомого і компетентного вибору цього Товару.

3.7. Натискання Покупцем на кнопку «Оформити замовлення» вважається беззастережним та повним прийняттям Покупцем всіх умов даного Договору без виключень, а також вступом у відповідні договірні правовідносини із Продавцем.

3.8. У випадках, передбачених чинним законодавством України або за бажанням Покупця, даний Договір укладається у письмовій формі.

3.9. Строк обробки та оформлення Продавцем направленого Покупцем Замовлення на Товар становить до 2 (Двох) робочих днів з дати заповнення та направлення Покупцем в порядку, встановленому п.3.1.-п.3.2. даного Договору, форми такого Замовлення на Товар. В разі, якщо зазначене Замовлення на Товар було направлене Покупцем у вихідний або святковий день, строк обробки та оформлення цього Замовлення на Товар починається з першого після вихідного або святкового робочого дня.

3.10. Протягом строку, встановленого п.3.9. даного Договору, Продавець зобов’язується:

- присвоїти направленому Покупцем Замовленню на Товар порядковий номер;

- направити на адресу електронної пошти, вказану Покупцем у цьому Замовленні на Товар, або на вказаний у Замовлені номер телефону, автоматичне електронне повідомлення про обробку цього Замовлення на Товар.

3.11. У випадку, якщо Покупець у Замовленні на Товар обрав безготівковий спосіб оплати Товару, то Для проведення платежу Покупцеві необхідно буде вказати наступні дані:

Номер карти / Card number – номер карти, вказаний на лицьовій стороні (16 цифр без пробілів);

Термін дії / Expiration date – місяць і рік закінчення терміну дії карти;

Ім'я власника / Cardholder – ім'я та прізвище власника карти латинськими літерами (як зазначено на карті);

CVC / CVC2 код – три цифри на зворотному боці картки в полі підпису.

Часткова оплата Замовлення не допускається. Оплата одного Замовлення з різних банківських карт не допускається.

3.12. Покупець має право, повідомивши про це Продавця, в односторонньому порядку відмовитись від даного Договору протягом всього строку з моменту його укладання (акцепту Покупцем оферти Продавця) і до моменту фактичного отримання замовленого Товару.

3.13. У разі неможливості виконання Договору через відсутність замовленого Товару Продавець повинен негайно повідомити про це Покупця, але не пізніше тридцяти днів з моменту одержання згоди Покупця на укладення Договору та, у випадку, якщо Покупець вже сплатив за Товар, повернути йому сплачену суму в повному обсязі. У цьому разі всі договірні відносини, що так чи інакше виникли між Покупцем та Продавцем з даного Договору, вважаються припиненими в повному обсязі.

 


4. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ

4.1. Покупець має право:

4.1.1. вимагати від Продавця повного та належного виконання умов даного Договору;

4.1.2. відмовитися від прийняття та оплати неякісного чи некомплектного Товару або Товару, що не відповідає направленому Замовленню на цей Товар;

4.1.3. у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків придбаного Товару вимагати від Продавця – або пропорційного зменшення ціни Товару, або безоплатного усунення недоліків Товару, або відшкодування витрат на усунення недоліків Товару;

4.1.4. у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків Товару, які виникли з вини Продавця – розірвати даний Договір та вимагати повернення сплачених за нього грошових коштів;

4.1.5. відмовитися від даного Договору в порядку та у випадках, передбачених даним Договором та чинним законодавством України;

4.1.6. розірвати даний Договір в порядку та у випадках, передбачених даним Договором та чинним законодавством України;

4.1.7. у разі розірвання чи відмови від даного Договору вимагати від Продавця повернення грошових коштів, сплачених за Товар;

4.1.8. здійснювати інші права, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

4.2. Покупець зобов’язується:

4.2.1. належним чином та в повному обсязі виконувати всі свої зобов’язання за даним Договором;

4.2.2. перед укладанням даного Договору уважно ознайомитись з його змістом та умовами, а також ознайомитись із вартістю Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині «ADIDAS UA», способами та порядком її оплати;

4.2.3. перед укладанням даного Договору уважно ознайомитись із вартістю та способами доставки Товару на сторінці «Доставка» на веб-сайті: HTTPS://WWW.ADIDAS.UA/ Інтернет-магазину «ADIDAS UA»  ;

4.2.4. в порядку та на умовах, встановлених даним Договором, прийняти замовлений якісний та комплектний Товар;

4.2.5. у строки в порядку та на умовах, встановлених даним Договором, оплатити вартість замовленого Товару;

4.2.6. протягом гарантійного строку зберігати відповідний розрахунковий документ, що підтверджує продаж (передання) Товару;

4.2.7. виконувати інші обов’язки, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

4.3. Продавець має право:

4.3.1. проводити Розпродажі та пропонувати Акційні пропозиції, що передбачають тимчасову можливість придбання Товару на більш вигідних умовах ніж зазвичай;

4.3.2. здійснювати інші права, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

4.3.3. без додаткового узгодження з Покупцем залучати до процесу продажу / надання послуг будь-яких третіх осіб.

4.4. Продавець зобов’язується:

4.4.1. належним чином та в повному обсязі виконувати всі свої зобов’язання за даним Договором;

4.4.2. надати Покупцю повну та достовірну інформацію про Товар та його вартість шляхом розміщення цієї інформації на веб-сайті: HTTPS://WWW.ADIDAS.UA/ Інтернет-магазину «ADIDAS UA»;

4.4.3. надати Покупцю повну та достовірну інформацію про вартість та способи доставки Товару шляхом розміщення цієї інформації на сторінці «Доставка» на веб-сайті: HTTPS://WWW.ADIDAS.UA/ Інтернет-магазину «ADIDAS UA»;

4.4.4. у строки, в порядку та на умовах, встановлених даним Договором, забезпечити доставку замовленого Покупцем Товару до місця зазначеного Покупцем і у спосіб обраний Покупцем у відповідному Замовленні на такий Товар;

4.4.5. у строки, в порядку та на умовах, встановлених даним Договором, забезпечити передачу (вручення) Покупцю або Отримувачу Товару замовленого Покупцем якісного та комплектного Товару у належній упаковці;

4.4.6. дотримуватись виконання Гарантійних зобов’язань;

4.4.7. у разі розірвання чи відмови Покупця від даного Договору повернути йому грошові кошти, сплачені за Товар у строки, в порядку та на умовах, встановлених даним Договором;

4.4.8. виконувати інші обов’язки, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

 


5. ВАРТІСТЬ ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

5.1. Вартість Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині «ADIDAS UA», наводиться на веб-сайті: HTTPS://WWW.ADIDAS.UA/  Інтернет-магазину «ADIDAS UA» (невід’ємна частина даного Договору) і встановлюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.2. Вартість Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині «ADIDAS UA», включає в себе всі податки, збори та будь-які інші, в тому числі неподаткові, обов’язкові платежі.

5.3. Продавець має право проводити сезонні або будь-які інші види розпродажів Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині «ADIDAS UA» (далі – Розпродаж). При цьому Продавець на веб-сайті HTTPS://WWW.ADIDAS.UA/  Інтернет-магазину «ADIDAS UA» обов’язково додатково зазначає наступну:

- які саме Товари / групи Товарів виставляються на Розпродаж;

- звичайну вартість Товарів, що виставлені на Розпродаж, і їх вартість на період проведення Розпродажу.

5.4. Продавець має право пропонувати Покупцям придбати одразу декілька Товарів чи їх поєднання, а також пропонувати Покупцям у разі придбання конкретного визначеного Продавцем Товару придбати інший визначений Продавцем Товар за зниженою вартістю (далі – Акційні пропозиції). При цьому Продавець на веб-сайті: HTTPS://WWW.ADIDAS.UA/  Інтернет-магазину «ADIDAS UA» обов’язково додатково зазначає наступну інформацію (невід’ємна частина даного Договору):

- зміст та вартість Акційної пропозиції, а у разі пропонування придбання одразу декількох Товарів чи їх поєднання за одну ціну – вартість таких Товарів щодо кожного окремо;

- умови прийняття Акційної пропозиції, а також будь-які обмеження щодо її прийняття, включаючи обмеження щодо кількості запропонованих для придбання на таких умовах Товарів.

5.5. Вартість Товару, замовленого Покупцем, дорівнює для цього Покупця вартості цього Товару зазначеній на веб-сайті: HTTPS://WWW.ADIDAS.UA/  Інтернет-магазину «ADIDAS UA» на дату укладання цим Покупцем даного Договору (акцепту цим Покупцем оферти Продавця) з урахуванням зменшення звичайної вартості цього Товару внаслідок запроваджених Продавцем Акційних пропозицій та/або Розпродажу (у випадку їх проведення на момент укладання Покупцем даного Договору).

5.6. З моменту укладання Покупцем даного Договору (акцепту Покупцем оферти Продавця) Продавець не має права жодним чином та за жодних умов змінювати чи будь-яким іншим чином переглядати для цього Покупця вартість замовленого ним Товару.

5.7. Якщо Покупець замовив Товар з доставкою, та доставка є платною відповідно до умов, наведених  на сторінці «Доставка», у вартість цього Замовлення включається вартість доставки до місця та у спосіб, визначені Покупцем у відповідному Замовленні на Товар. При цьому у розрахунковому документі на Товар (квитанція, товарний чи касовий чек), що передається Покупцю разом із доставленим Товаром, вартість Товару і вартість доставки може зазначатися як окремо, так і разом.

5.8. Шляхом заповнення форми «Оформлення замовлення» Покупець на власний розсуд обирає один із зазначених у розділі « Оформлення та оплата замовлення » на веб-сайті: HTTPS://WWW.ADIDAS.UA/  Інтернет-магазину «ADIDAS UA»  HTTPS://WWW.ADIDAS.UA/  (невід’ємна частина даного Договору) способів оплати вартості замовленого ним Товару .

5.9. Невиконання Покупцем своїх зобов’язань щодо оплати замовленого ним Товару вважається односторонньою відмовою Покупця від даного Договору в повному обсязі, що, відповідно, має наслідком припинення в повному обсязі всіх зобов’язань Продавця, що виникли внаслідок прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо укладання даного Договору.

5.10. Всі розрахунки за даним Договором здійснюються виключно у національній валюті України.

 


6. ДОСТАВКА ТА ВРУЧЕННЯ (ПЕРЕДАННЯ) ТОВАРУ

6.1. Продавець зобов’язується у строк, вказаний у відповідному автоматичному електронному повідомленні про обробку Замовлення Покупця на Товар, але в будь-якому випадку не пізніше 30 (Тридцяти) календарних днів з дати укладання Покупцем даного Договору (акцепту Покупцем оферти Продавця) доставити Покупцю або Отримувачу Товару та передати замовлений Товар у місці доставки Товару, зазначеному Покупцем у відповідному Замовленні на Товар.

6.2. Доставка Товару здійснюється Продавцем у спосіб та до місця, визначеного Покупцем у відповідному Замовленні на Товар.

6.3. Отримувачем Товару замовленого Покупцем є Покупець або Отримувач Товару.

6.4. Доставка замовленого Покупцем Товару здійснюється засобами служб доставки в залежності від обраного Покупцем у відповідному Замовленні на Товар місця і способу доставки.

6.5. Інформація щодо вартості та можливих способів доставки Товару (невід’ємна частина даного Договору) міститься на сторінці «Доставка» на веб-сайті: HTTPS://WWW.ADIDAS.UA/ -магазину «ADIDAS UA» .

6.6. Доставка Товару у деяких випадках може здійснюватися за рахунок Продавця. Інформація щодо умов безкоштовної доставки міститься на сторінці «Доставка» на веб-сайті: HTTPS://WWW.ADIDAS.UA/ -магазину «ADIDAS UA.

6.8. Доставка та вручення (передання) замовленого Товару засобами служб доставки здійснюється за даним Договором згідно умов доставки вантажів, встановлених відповідною обраною Покупцем службою доставки.

6.9. Товар вручається (передається) Покупцю або Отримувачу Товару в упакованому вигляді.

6.10. Разом із Товаром Продавець зобов’язується передати Покупцю або Отримувачу Товару відповідний розрахунковий документ встановленої форми з відміткою про дату продажу Товару та інструкцію по догляду за Товаром;

6.11. Вручення (передання) замовленого Товару Покупцю або Отримувачу Товару здійснюється виключно за умови оплати Покупцем ста відсотків вартості такого Товару в порядку та на умовах, встановлених даним Договором.

6.12. У випадку, якщо замовлений Товар не відповідає відповідному направленому Покупцем Замовленню на цей Товар або Товар є неякісним, некомплектним чи має якісь недоліки, Покупець має право відмовитись від даного Договору та вимагати повернення сплачених за нього грошових коштів.

6.13. Ризик випадкового знищення, втрати або пошкодження замовленого Товару переходить до Покупця з моменту вручення (передання) цього Товару Покупцю або Отримувачу Товару.

6.14. Даний Договір вважається виконаним в момент вручення (передання) Покупцю або Отримувачу Товару замовленого Покупцем комплектного Товару належної якості, що повністю відповідає направленому Покупцем Замовленню на цей Товар.

6.15. Відмова Покупця або Отримувача Товару від прийняття замовленого Товару, що є якісним, комплектним та повністю відповідає направленому Покупцем Замовленню на цей Товар вважається односторонньою відмовою Покупця від даного Договору в повному обсязі, що, відповідно, має наслідком припинення в повному обсязі всіх зобов’язань Продавця, що виникли внаслідок прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо укладання даного Договору, окрім зобов’язань з повернення коштів, сплачених Покупцем за Товар (у випадку якщо такі кошти були сплачені). У разі відмови Покупця від прийняття замовленого Товару, що є якісним, комплектним та повністю відповідає направленому Покупцем Замовленню на цей Товар, послуга доставки Товару вважається наданою відповідним чином, та кошти, сплачені Покупцем за доставку Товару, поверненню не підлягають. 

 


7. ЯКІСТЬ ТОВАРУ, ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ`ЯЗАННЯ, ПОРЯДОК ПРЕД`ЯВЛЕННЯ ТА ЗАДОВОЛЕННЯ ПРЕТЕНЗІЙ ПОКУПЦЯ

7.1. Продавець зобов’язується передати Покупцю замовлений ним Товар належної якості, придатний для використання з тією метою, з якою такий Товар звичайно використовується.

7.2. Якість Товару повинна відповідати вимогам, встановленим для такої категорії Товарів у відповідних нормативно-правових актах і нормативних документах.

7.3. Продавець забезпечує належне використання Покупцем придбаного ним Товару протягом гарантійного строку, встановленого нормативно-правовими актами, нормативними документами та Гарантійними зобов’язаннями (невід’ємна частина даного Договору), що містяться у роздiлi « Доставка та повернення » на веб-сайті: HTTPS://WWW.ADIDAS.UA/ Інтернет-магазину «ADIDAS UA.

7.4. Гарантійний строк починає свій перебіг починаючи від дати вручення (передання) замовленого Товару Покупцю.

7.5. На сезонні товари (одяг, хутряні та інші вироби) гарантійний строк обчислюється з початку відповідного сезону, що встановлюється Кабінетом Міністрів України (zakon4.rada.gov.ua/laws/show/172-94-%D0%BF).

7.6. При обміні (заміні) Покупцем Товару з істотними недоліками його гарантійний строк обчислюється заново від дня обміну (заміни) Товару з істотними недоліками.

7.7. Гарантійний строк збільшується на термін здійснення Продавцем безоплатного усунення недоліків Товару. Зазначений термін обчислюється від дня, коли Покупець передав Продавцю Товар для усунення його недоліків.

7.8. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків придбаного Товару Покупець має право вимагати пропорційного зменшення ціни Товару або безоплатного усунення недоліків Товару, або відшкодування витрат на усунення недоліків Товару.

7.9. У разі пред’явлення Покупцем вимоги про безоплатне усунення недоліків Товару, такі недоліки повинні бути усунуті Продавцем протягом 14 (Чотирнадцяти) днів з дати надходження цього Товару з недоліками до Продавця або в інший строк за взаємною згодою Продавця та Покупця.

7.10. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків придбаного Товару, Покупець має право на власний вибір пред’явити Продавцю одну з вимог, передбачених п.7.8. даного Договору, а в разі її невиконання – заявити іншу вимогу, що також міститься в переліку п.7.8.

7.11. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків Товару, які виникли з вини Продавця, або виявлення фактів фальсифікації Товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, Покупець має право розірвати даний Договір та вимагати повернення сплачених за нього грошових коштів.

7.12. Передбачені п.7.8. та п.7.11. даного Договору вимоги розглядаються Продавцем за умови пред’явлення Покупцем відповідного розрахункового документа встановленої форми (квитанції, товарного чи касового чека) з відміткою про дату продажу (дату передання) Товару.

7.13. Передбачені п.7.8. та п.7.11. даного Договору вимоги Покупця не підлягають задоволенню, якщо Продавець доведе, що недоліки Товару виникли внаслідок порушення Покупцем правил користування Товаром або умов його зберігання.

 


8. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ТА ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ 

8.1. Покупець має право розірвати даний Договір протягом 14 (Чотирнадцяти) робочих днів з дати отримання замовленого Товару належної якості (не рахуючи дня отримання Товару), якщо отриманий Товар не задовольнив Покупця за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром чи з інших причин, або Товар не може бути використаний Покупцем за призначенням.

8.2. Покупець має право розірвати даний Договір в інших випадках, прямо передбачених даним Договором та чинним законодавством України.

8.3. Для здійснення свого права на розірвання даного Договору Покупець повинен обов’язково зберегти і пред’явити Продавцю відповідний розрахунковий документ встановленої форми, що підтверджує придбання Товару, з відміткою про дату продажу (дату передання) Товару.

8.4. Розірвання Покупцем даного Договору має наслідком повернення ним придбаного (отриманого) Товару Продавцю.

8.5. У випадку розірвання даного Договору Покупець повертає Товар за адресою Продавця, зазначеною у розділі «Доставка i повернення» на веб-сайті HTTPS://WWW.ADIDAS.UA  Інтернет-магазину «ADIDAS UA»

8.6. Розірвання даного Договору та повернення Покупцем Товару належної якості з підстав, передбачених п.8.1. даного Договору, можливо виключно за умов, що Товар не використовувався, і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики та цілісність упаковки.

8.7. Перелік Товарів, що не підлягають поверненню з підстав, зазначених у п.8.1. даного Договору, затверджується Кабінетом Міністрів України (zakon4.rada.gov.ua/laws/show/172-94-п).

8.8. Повідомленням про розірвання даного Договору та повернення грошових коштів вважається письмова заява Покупця про Повернення Товару, вручена особисто представнику Продавця або направлена на адресу Продавця, зазначену у розділі «Доставка i повернення» на веб-сайті: HTTPS://WWW.ADIDAS.UA/ Інтернет-магазину «ADIDAS UA». 

 

9. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ, СПЛАЧЕНИХ ЗА ТОВАР, ПОРЯДОК ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ ПОКУПЦЮ

9.1. Повернення коштів, сплачених Покупцем за Товар/відшкодування витрат на усунення недоліків Товару, здійснюється Продавцем на підставі відповідної письмової заяви Покупця, врученої особисто представнику Продавця або направленої на адресу Продавця, зазначену у розділі «Доставка i повернення» на веб-сайті: HTTPS://WWW.ADIDAS.UA/ Інтернет-магазину«ADIDAS UA» .

9.2. До зазначеної в п.9.1. заяви Покупцем обов’язково додається:

- відповідний розрахунковий документ встановленої форми, що підтверджує придбання Товару, з відміткою про дату продажу (дату передання) Товару;

- документи, що підтверджують понесені Покупцем витрати на усунення недоліків Товару (у випадку заявлення вимог щодо відшкодування таких витрат).

9.3. Повернення Покупцю сплачених грошових коштів за Товар/відшкодування витрат на усунення недоліків Товару здійснюється Продавцем шляхом перерахування відповідної суми грошових коштів на рахунок, відкритий Покупцем в установі банку, в тому числі картковий рахунок, вказаний Покупцем у заяві, зазначеній в п.9.1. даного Договору;

9.4. У зазначеній в п.9.1. даного Договору заяві Покупець обов’язково вказує номер банківської карти, на яку він бажає отримати повернення сплачених ним грошових коштів за Товар/відшкодування витрат на усунення недоліків Товару. У випадку оплати Покупцем Товару за допомогою банківської платіжної картки під час оформлення Замовлення повернення Покупцю сплачених ним грошових коштів за такий Товар здійснюється на цю банківську платіжну картку.

9.5. Повернення коштів, сплачених Покупцем за Товар, здійснюється Продавцем за умови повернення Покупцем такого Товару в порядку, встановленому Розділом 8 даного Договору.

У разі відмови Покупця від прийняття замовленого Товару, що є якісним, комплектним та повністю відповідає направленому Покупцем Замовленню на цей Товар, або повернення Товару в порядку, встановленому Розділом 8 даного Договору, послуга доставки Товару вважається наданою відповідним чином, та кошти, сплачені Покупцем за доставку Товару, поверненню не підлягають.

9.6. Повернення коштів, сплачених Покупцем за Товар/відшкодування витрат на усунення недоліків Товару, за умови задоволення Продавцем зазначених вимог Покупця, здійснюється не пізніше 20 (Двадцяти) банківських днів з моменту отримання від Покупця зазначеної в п.9.1. даного Договору заяви.

 


10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРОДАВЦЯ ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. За порушення своїх зобов’язань за даним Договором Продавець несе відповідальність згідно чинного законодавства України.

10.2. Продавець звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за даним Договором, якщо таке невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор). Обставинами непереборної сили визнаються обставини, визначені ч.2 ст.14-1 ЗУ «Про торгово-промислові палати в Україні».

10.3. Всі спори та розбіжності, що виникають між Покупцем та Продавцем стосовно здійснення ними своїх прав та виконання ними своїх зобов’язань за даним Договором, вирішуються шляхом проведення переговорів.

10.4. У випадку не досягнення домовленостей з приводу предмета спору шляхом проведення переговорів, всі спори та розбіжності між Покупцем та Продавцем щодо здійснення ними своїх прав та виконання ними своїх зобов’язань за даним Договором вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.

 


11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Даний Договір є публічним електронним договором (офертою) роздрібної купівлі-продажу Товару на відстані за допомогою засобів дистанційного зв’язку (мережа Інтернет) через Інтернет-магазин «ADIDAS UA».

11.2. Відкликання або зміна умов пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного Договору, так само як і зміна умов даного публічного Договору може бути здійснена Продавцем в будь-який момент.

11.3. Відкликання або зміна умов пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного Договору, так само як і зміна умов даного публічного Договору, не можуть бути підставою для:

- будь-якого перегляду або зміни умов чи припинення договорів, що вже були укладені Продавцем із Покупцями на умовах даного публічного Договору;

- відмови Продавця від взятих на себе зобов’язань за договорами, що вже були укладені із Покупцями на умовах даного публічного Договору.

11.4. Умови пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного Договору, так само як і умови даного публічного Договору, є однаковими для всіх Покупців.

11.5. Пропозиція (оферта) Продавця щодо укладання даного публічного Договору вважається прийнятою Покупцем в повному обсязі з моменту укладання Покупцем даного публічного Договору в порядку, встановленому п.3.3. даного Договору.

11.6. Укладання даного публічного Договору (акцепт Покупцем оферти Продавця) вважається беззастережним та повним прийняттям Покупцем всіх умов даного публічного Договору без виключень, в тому числі істотних умов, а також вступом у відповідні договірні правовідносини із Продавцем.

11.7. Підтвердженням факту укладання даного публічного Договору є зазначене в п.3.11. даного публічного Договору надіслане Продавцем Покупцю автоматичне електронне повідомлення про обробку Замовлення на Товар.

11.8. Документальним (паперовим) посвідченням факту укладання даного публічного Договору є відповідний розрахунковий документ встановленої форми з відміткою про дату продажу (дату передання) Товару.

11.9.Повна інформація про Товар, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині «ADIDAS UA» на умовах даного публічного Договору, а також інформація, зазначена в п.3.5. даного Договору, міститься на веб-сайті: HTTPS://WWW.ADIDAS.UA/ Інтернет-магазину «ADIDAS UA».

11.10. Визнання недійсними, нікчемними або такими, що втратили чинність окремих умов даного публічного Договору не має наслідком визнання будь-яких інших умов даного публічного Договору недійсними, нікчемними або такими, що втратили чинність.

11.11. Натискання Покупцем на кнопку «Оформити замовлення» вважається беззастережним та повним прийняттям Покупцем всіх умов даного Договору без виключень, вступом у відповідні договірні правовідносини із Продавцем та підтвердження факту ознайомлення з «ПОЛІТИКОЮ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ»

11.12. З усіх питань, що не знайшли свого відображення в даному публічному Договорі, Сторони керуються нормами чинного законодавства України.

Вгору